Skal en person betale for brug på en hjemmeside af et beskyttet foto, som er downloaded fra Wikimedia Commons, og straks bliver fjernet, når vedkommende bliver gjort opmærksom på, at det ikke retsmæssigt var gjort tilgængeligt under en CC-licens?
Et bureau rejste krav om betaling for brug af et beskyttet foto på en hjemmeside, som brugeren havde downloaded fra Wikimedia Commons, og straks fjernet, da vedkommende blev gjort opmærksom på, at det ikke retsmæssigt var gjort tilgængeligt under en CC-licens. Uanset at kravet til agtpågivenhed er højt, selv i forhold til simpel uagtsomhed, indebærer det ikke, at almindelige borgere skal gøre det umulige, og i praksis er det ikke muligt for private brugere at kontrollere, om et værk er stillet retmæssigt til rådighed under en CC-licens. Krav til vederlag og erstatning skal i øvrigt kunne dokumenteres, fx i form af prislister eller andet, som sandsynliggør hvad der kan anses for en rimelig betaling, eller i form af dokumentation af den lidte skade.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2024-313

Print