Må et universitet bruge et uddrag af et litterært værk som led i et forskningsprojekt under universitetets aftale med Copydan Tekst & Node?
Et universitet havde forespurgt, om brugen af et uddrag af et litterært værk som led i et forskningsprojekt kunne anses for omfattet af universitetets aftale med Copydan Tekst & Node. Der var tale om et forskningsprojekt, hvor man skulle afkode forskellige personers læsehastighed i forhold til konkrete tekster.

UBVA oplyste, at universitetets aftale med Copydan Tekst & Node primært omfatter kopiering af tekster til brug for undervisningen af de studerende. Aftalen omfatter imidlertid ikke alene universitetets undervisningsvirksomhed, men også forskning og udvikling, samt kopiering til intern administrativ brug. I lyset af dette vurderede UBVA, at den beskrevne kopiering og udnyttelse efter omstændighederne kunne ske inden for rammerne af aftalen med Tekst & Node, såfremt universitetet i øvrigt overholdt aftalens vilkår, fx begrænsningsreglerne samt vilkåret om, at materialet alene måtte lagres på universitetets passwordbeskyttede intranet eller lignende.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-972

Print