Krænker en skønlitterær bog baseret på en historisk sag en tidligere tilsvarende bog om samme sag?
Der var fremsat spørgsmål om, hvorvidt en skønlitterær bog baseret på en faktisk historisk drabssag krænkede en tidligere tilsvarende bog om samme sag. Udvælgelsen og sammensætningen af elementer fra den historiske sag kan godt i sig selv nyde ophavsretlig beskyttelse, men for at statuere krænkelse skal der være overtaget så meget herfra, at det i sig selv kan anses for beskyttet. Det må tillige kræves, at udvælgelsen og sammensætningen hidrører fra forfatteren af det angiveligt krænkede værk og ikke fra fx en tredjeperson, som begge forfattere har konsulteret under tilblivelsen af værkerne. I den konkrete sag blev der rådet til forsigtighed med hensyn til evt. anlæggelse af krænkelsessag, men, hvis det ikke allerede var sket, burde forlaget bag den angiveligt krænkende udgivelse orienteres om lighederne, bl.a. fordi der efter det oplyste pågik overvejelser om filmatisering af denne udgivelse.

Besvaret d. 01-02-2024
AC Sagsnummer: S-2023-1068

Print