Hvad kan en ansat kræve af kreditering i en bog lavet som led i ansættelsen?
En ansat i en organisation havde skrevet en bog med organisationen som udgiver. Den ansatte kunne enten anses som forfatter eller som redaktør af bogen.

Parterne havde indgået en mundtlig aftale omkring kreditering på bogen. Den – nu tidligere – ansatte ville gerne kende sin retstilling i forhold til kreditering.

UBVA svarede, at parterne som udgangspunkt var bundet af aftalen, og krediteringen som følge heraf skulle følge denne. Det forudsatte dog, at aftalen var konkret, klar og tydeligt specificeret.

I modsat fald skulle den ansatte krediteres i overensstemmelse med god skik. Forfattere har typisk krav på at blive krediteret på forsiden af bogen. For den omhandlede bog kunne det imidlertid ikke udelukkes, at krediteringen kunne ske et andet sted i eller på bogen. Redaktører må ofte acceptere, at krediteringen af dem kan være mindre fremtrædende end for forfattere. UBVA havde dog ikke grundlag til at foretage en nærmere bedømmelse af den gode skik for kreditering af disse funktioner i forbindelse med udgivelse af bøger.

UBVA gjorde desuden den ansatte opmærksom på, at kravet om kreditering i ophavsretsloven ikke medførte, at ophavsmændene til bogen skulle angives ved omtaler af bogen, fx hos boghandlere, i anmeldelser og lignende – om end der er tradition herfor af hensyn til læsere og potentielle købere.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-1070

Print