Hvem har retten til at blive krediteret som førsteforfatter på en videnskabelig artikel?
En forsker havde stillet spørgsmål til reglerne for at blive angivet som førsteforfatter på en artikel.

UBVA oplyste grundlæggende om reglerne i ophavsretslovens § 3, stk. 1, som indebærer en forpligtelse til at kreditere alle forfattere til en artikel. Ophavsretsloven fastslår imidlertid ikke, i hvilken rækkefølge de forskellige ophavsmænd skal krediteres. Ophavsretsloven suppleres af de forskningsetiske regler. Der blev i den forbindelse henvist til Den danske kodeks for integritet i forskning (s. 12-13).

Denne kodeks siger dog ikke noget om forfatterrækkefølgen. Spørgsmålet er kontroversielt, og internationalt er der ingen konsensus herom. Nogle tidsskrifter og forlag har fastsat egne regler.

Inden for nogle fagområder er en angivelse af forfatterne i alfabetisk rækkefølge det sædvanlige, mens der inden for andre fagområder er tradition for, at forfatterrækkefølgen afspejler de forskellige forfatteres bidrag til den pågældende publikation. Den person, der har bidraget mest (og ofte har udarbejdet det første udkast til artiklen), angives som førsteforfatter. Inden for nogle fagområder har sidsteforfatteren en særlig status, som ofte tilkommer en ældre seniorforsker, der har bidraget med de grundlæggende ideer til projektet.

UBVA rådgav forskeren til at søge afklaret, hvilken praksis der eksisterer på det forskningsområde, som vedkommende arbejdede inden for, og at undersøge de aftaler, som der var blevet indgået med de andre bidragydere på projektet.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-863

Print