Hvordan sikrer man sin ophavsret til en undervisningsmetode?
En underviser havde stillet spørgsmål til kreditering samt ophavsretten til en særlig undervisningsmetode, der var udviklet af nogle undervisere i fællesskab.

UBVA rådgav om de forskellige muligheder. Det blev i den forbindelse understreget, at det alene er den konkrete form, som en sådan er metode er kommet til udtryk i, som kan beskyttes ophavsretligt. Selve den bagvedliggende idé eller principperne nyder ikke ophavsretlig beskyttelse. Det kan fx være, hvis metoden beskrives i en artikel, så vil artiklen være beskyttet.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-830

Print