Kan et synscenter for unge gratis stille værker til rådighed for en gruppe synshandicappede?
Et videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse stillede en række spørgsmål om brugen af værker til fordel for denne gruppe af handicappede.

UBVA redegjorde i grundtræk for de meget komplicerede regler i ophavsretslovens §§ 17 a – 17 e om betjening af personer med syns- eller læsehandicap. Det oplystes bl.a., at en bemyndiget enhed kunne servicere denne gruppe af handicappede personer uden at skulle have forudgående tilladelse fra rettighedshaverne. Der blev i den forbindelse henvist til, at der evt. skulle ydes kompensation til rettighedshaverne, hvis de fremstillede eksemplarer ikke forelå i et særligt tilgængeligt format.

Besvaret d. 12-10-2023
AC Sagsnummer: S-2023-766

Print