Kan et forlag videreoverdrage en erhvervet ophavsret til et andet forlag?
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt et forlag måtte videreoverdrage en erhvervet ophavsret, hvis forlaget blev opkøbt af et andet forlag.

UBVA henviste til ophavsretslovens § 56, stk. 2, hvorefter overdragelse af ophavsret ikke giver erhververen ret til at videreoverdrage ophavsretten, medmindre videreoverdragelsen er sædvanlig eller åbenbart forudsat. Det oplystes i den forbindelse, at bestemmelsen indebærer, at hvis en erhvervet ophavsret indgår i forretningen i et bogforlag, så vil erhververen normalt være berettiget til at videreoverdrage ophavsretten, når denne overdrages sammen med forretningen. Det gælder eksempelvis i situationen, hvor forlag A har erhvervet rettighederne, og derefter opkøbes af forlag B.

Besvaret d. 10-10-2023
AC Sagsnummer: S-2023-737

Print