Må man lave broderier af beskyttede fotos og tilknytte tekstcitater?
Et forlag stillede spørgsmål i forbindelse med en påtænkt bogudgivelse. Temaet for bogen var en række broderier af kendte fotografier af fx personer fra tv-serien Matador og Barbie-dukken. I tilknytning til hvert broderi havde forfatteren tilknyttet enkeltstående tekstcitater fra film, musik m.v.

UBVA oplyste, at ophavsmanden til et fotografisk værk har en eneret til at råde over værket, fx ved eksemplarfremstilling. Dette gælder både værkets originale skikkelse og i en omarbejdet form. Et broderi på baggrund af et fotografi er en udnyttelse, som omfattes af ophavsmandens eneret. UBVA vurderede i den forbindelse, at citatretten i ophavsretslovens § 22 ikke ville kunne bruges til opbygningen af en række broderier med tilknyttede tekstcitater, der i øvrigt stod for sig selv. UBVA meddelte på den baggrund, at forlaget burde indhente individuel tilladelse fra ophavsmændene. Samtidig henviste UBVA til, at der for fotografiernes vedkommende måske kunne indgås en kollektiv aftale med forvaltningsorganisationen Visda.

Besvaret d. 08-10-2023
AC Sagsnummer: S-2023-684

Print