Er det muligt for en forfatter, der har skrevet en bog i forbindelse med en kort forskningsansættelse, selv at udgive bogen som lydbog?
En forfatter havde skrevet en bog i forbindelse med kort forskningsansættelse hos en forening. Forfatteren havde indgået en aftale om ansættelse, men ikke om bogen. Foreningen havde udgivet bogen både fysisk og digitalt. Bogen var af mest af alt af populærvidenskabelig karakter.

Forfatteren ønskede nu selv at udgive bogen som lydbog både på dansk og engelsk. Forfatteren spurgte derfor UBVA, om dette var muligt.

UBVA svarede, at det altid er vanskeligt at bedømme rækkevidden af aftaler, som er indgået stiltiende. Her kan parternes skriftlige korrespondance på e-mail eller sms let få betydning for fastlæggelsen af, hvad parterne har aftalt. Det samme gælder mundtlige drøftelser, som dog vanskeligt kan dokumenteres. Er det ikke muligt at udlede noget af parternes dialog, ser man ofte på evt. tidligere aftaler mellem parterne. Det sidste bidrag til fortolkning vil være branchesædvaner – hvad aftaler lignende parter almindeligvis i tilsvarende kontraktforhold.

Forfatteren og foreningen havde ikke haft – hverken skriftligt eller mundtlig dialog – om omfanget af overdragelsen af rettighederne til bogen. Parterne havde heller ikke tidligere haft aftaler med hinanden. UBVA vurderede derfor, at det var nødvendigt at se på, hvad der var sædvanligt i branchen.

UBVA vendte sig derfor mod den modelaftale, som forlagsbranchens hovedaktører har udarbejdet for, hvordan forlagskontrakter om videnskabelige eller populærvidenskabelige værker skal se ud. Modelaftalen er godkendt af Dansk Forfatterforening, Forlæggerforeningen og UBVA. Ifølge modelaftalen skal forlaget og forfatteren udtrykkeligt aftale, hvis forlaget også får adgang til at oversætte bogen omfattet af forlagsaftalen. Det samme gælder udgivelse af bogen som lydbog.

UBVA vurderede derfor, at den mest nærliggende fortolkning af aftalen ville være, at disse rettigheder ikke var overdraget fra forfatteren til foreningen.

UBVA påpegede dog, at en sådan fortolkning let kunne ændre sig, hvis foreningen ved hjælp af parternes tidligere skriftlige korrespondance eller dokumentation af mundtlige drøftelser kunne vise, at parterne havde aftalt noget andet. Herudover kunne forfatterens loyalitetspligt overfor for foreningen medføre, at forfatteren ikke kunne udnytte de rettigheder, selv om de ikke var overdraget til foreningen. Det skyldtes, at forfatteren efter omstændighederne ikke måtte udnytte bogen på en måde, som forringede værdien af de rettigheder, som med sikkerhed var overdraget fra forfatteren til foreningen.

UBVA anbefalede derfor forfatteren at gå i dialog med foreningen med henblik på at afklare, hvad der var aftalt mellem parterne, og mulighederne for selv at udgive bogen som lydbog på dansk og engelsk.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-858

Print