Er det tilladt at bruge billeder fra billedbanker og -bureauer til at illustrere en bog?
En forfatter skulle bruge billeder til at illustrere en bog. Forfatteren ønskede svar på, i hvilket omfang hun kunne anvende billeder fra forskellige billedbanker og -bureauer set i forhold til deres vilkår for brug. Forfatteren havde navnlig spørgsmål til et specifikt billedbureau.

UBVA svarede, at vilkårene indeholdt enkelte bestemmelser som efter deres ordlyd kunne være til hinder for den påtænkte anvendelse. Det drejede sig om bestemmelser om den sammenhæng, som billedet blev brugt i. Det samme gjaldt en bestemmelse om, hvilke udnyttelsesformer brugerne kunne anvende billedet til, fx udlån, salg, viderelicensering.

UBVA henledte også spørgerens opmærksomhed på, at billedbureauets vilkår indeholdt bestemmelser om opsigelse og ændringer af betingelserne. Disse bestemmelser gav bureauet en vid adgang til at ændre brugernes adgang til at anvende billederne.

UBVA anbefalede derfor kraftigt, at forfatteren kontaktede bureauet direkte med henblik på at afklare, om forfatteren kunne anvende de ønskede billeder til den påtænkte brug.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-897

Print