Er det tilladt for en virksomhed, der producerer kulisser til teatre og lignende, at tage billeder af kulisserne og offentliggøre billederne på internettet som reklame?
En virksomhed producerede kulisser til teatre og lignende. Virksomheden ønskede at offentliggøre billeder af deres arbejde på internettet som reklame. Spørgeren ønskede svar på, om de måtte tage billeder af kulisserne og bruge dem på denne måde.

UBVA svarede indledningsvist, at selve affotografering af kulisserne ville være uproblematisk, hvis der – som spørgeren havde oplyst – ikke var personer på billederne, og hvis spørgeren havde lovligt adgang til den lokation, hvor kulissen befandt sig.

UBVA svarede herefter, at tilrådighedsstillelse af værker på internettet kræver samtykke fra de relevante ophavsmænd. I forhold til spørgeren ville det både være fotografen og de personer, som har skabt designet, udtrykket og udformningen af kulissen, fx en scenograf. Selv om aftalerne med ophavsmændene til kulisserne i forvejen indebærer en adgang til tilrådighedsstillelse af billeder heraf på internettet, kræver det typisk et særligt samtykke, hvis billederne skal anvendes til reklame. UBVA gjorde opmærksom på, at ophavsmændene til evt. præ-eksisterende værker, som blev inkorporeret i kulisserne, fx billeder, også skulle samtykke til reklamebrug.

Som følge af det af spørgeren tilsendte eksempel, påpegede UBVA, at spørgeren også skulle være opmærksom på, at der på kulisserne kunne være evt. varemærker og forretningskendetegn, som spørgeren også skulle forholde sig til. Det samme gjaldt i forhold til markedsføringsloven, hvis reklamen på den ene eller anden måde snyltede på andre virksomheders renommé, uanset om der indgik varemærker eller forretningskendetegn.

UBVA anbefalede, at spørgeren i tvivlstilfælde indhentede samtykke fra de relevante virksomheder.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-875

Print