Er det tilladt at lave postkort og plakater med gengivelse af ikoniske danske bygninger?
En udenlandsk tegner ønskede at lave postkort og plakater, hvor han gengav ikoniske danske bygninger. Han ønskede svar på, om den ophavsretlige beskyttelse af bygningen var til hinder herfor. Det var uklart, om projektet skulle finde sted i Danmark eller i tegnerens hjemland.

UBVA svarede indledningsvist, at den danske ophavsretslov som udgangspunkt kun fandt anvendelse på handlinger foretaget i Danmark, og at sagen efter omstændighederne skulle bedømmes efter et andet lands ret. UBVA kunne i sagen kun rådgive om dansk ophavsret. Da svaret ville være brugbart, hvis eksemplarfremstillingen af tegningen og de efterfølgende postkort og plakater fandt sted i Danmark, besvarede UBVA spørgsmålet ud fra dansk ret.

UBVA svarede, at bygninger ifølge ophavsretslovens § 24, stk. 3, frit kan afbildes. Det gjaldt også tegninger.

UBVA gjorde desuden opmærksom på, at ophavsretten til ældre bygninger kan være udløbet. Det skyldes, at ophavsretten kun varer i 70 år efter ophavsmandens dødsår.

UBVA rådgav også spørgeren overordnet om varemærkeretten og reglerne om beskyttelse af forretningskendetegn. Det skyldtes, at en af bygningerne var knyttet til en kendt dansk erhvervsvirksomhed. Tegneren skulle som følge heraf være opmærksom på, at brugen af tegningen af bygningen ikke udgjorde en krænkelse af virksomhedens rettigheder.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-829

Print