Hvordan forholder forfatteren på en fagbog sig, når vedkommende ikke ønsker at bidrage til nye udgaver længere?
En forlagsaftale omhandler normalt både et løbende samarbejde mellem parterne og en overdragelse af rettigheder. Hvor løbende samarbejdsaftaler normalt kan opsiges med et rimeligt varsel, vil en aftale om overdragelse normalt kun kunne hæves ved misligholdelse. Det er ikke ualmindeligt, at når en forfatter af en fagbog ikke ønsker at fortsætte med at bidrage til nye udgaver antages en ny sagkyndig forfatter efter aftale med den ophørende forfatter. Den førstkommende udgave står så i begges navn, og efterfølgende udgaver i den nye forfatters navn, dog typisk med en henvisning til den oprindelige forfatter i forordet. I mangel af konkrete bestemmelser herom i forlagsaftalen er en sådan overtagelse dog op til fri forhandling mellem parterne, herunder også om fordeling af vederlag. En klausul om genforhandling af forlagsaftale efter 10 år er ikke sædvanlig, men fordelagtig for forfatteren, og det er derfor ikke særligt sandsynligt, at den vil kunne tilsidesættes som urimelig.

Besvaret d. 06-09-2023
AC Sagsnummer: S-2023-738

Print