Hvordan må studerende bruge modeller i deres specialeafhandlinger m.v.?
En underviser fra et universitet stillede spørgsmål til reglerne for studerendes brug af modeller i deres specialeafhandlinger m.v.

UBVA rådgav generelt om reglerne i ophavsretsloven om referat og lovligt citat, jf. OHL § 22. Endvidere blev underviseren gjort bekendt med de muligheder, der findes inden for rammerne af aftalerne med Copydan Tekst & Node. Det betyder, at modeller i form af grafiske fremstillinger, grafer m.v. kan gengives i blandt andet specialeafhandlinger, da de som beskrivende værker er omfattet af Copydan Tekst og Node aftalerne. Disse aftaler giver mulighed for kopiering til intern brug i en undervisningsmæssig kontekst. Skulle en afhandling (speciale eller lignende) publiceres efterfølgende, skal rettighederne til eksisterende modeller klareres individuelt.

Besvaret d. 11-05-2023
AC Sagsnummer: S-2023-348

Print