Kan man citere billeder, herunder enkelte billedrammer fra film, uden for de tilfælde, der er reguleret i ophavsretslovens §§ 23-24a?
I motiverne til ophavsretsloven og hos mange kommentatorer antages det, at adgangen til at citere billeder, herunder enkelte billedrammer fra film, er meget begrænset eller ikke-eksisterende, og at de særlige regler om benyttelse af billeder i §§ 23-24a i stedet finder anvendelse. I EU-retten og de internationale konventioner, som den gennemfører, gælder der ikke en sådan begrænsning af den almene citatregels anvendelsesområde, og der findes ikke særregler om billedcitat. For dansk rets vedkommende betyder det, at man ikke kan afskære den almindelige citatregel i § 22 fra at gælde i sådanne tilfælde, som ikke omfattes af §§ 23-24a, men de særlige forhold ved brug af billeder må tages i betragtning, når det vurderes om benyttelsen er i overensstemmelse med god skik og ikke krænker respektretten efter § 3, stk. 2.

Besvaret d. 29-03-2023
AC Sagsnummer: S-2022-1306

Print