Hvilke muligheder har en tidligere indehaver af en varemærkeret for at sikre sig adkomst til varemærket, når det ikke er muligt at indgå en aftale med den nye indehaver?
En virksomhedsejer mistede sit registrerede figurmærke i forbindelse med virksomhedens konkurs og ønskede at generhverve det. Der pågik forhandlinger mellem den tidligere virksomhedsejer og den person, der disponerede over varemærkeregistreringen, om den tidligere virksomhedsejers køb af varemærket.

UBVA vejledte om, at hvis der ikke mellem parterne kunne opnås enighed om overdragelse af varemærkeregistreringen, kunne den tidligere virksomhedsejer efter omstændighederne sikre sig adkomst til varemærket gennem varemærkelovens regler om manglende brug og passivitet. Hvis der således gennem 5 år ikke er gjort “reel brug” af varemærket, fortabes varemærkeretten, og andre kan frit registrere varemærket. Endvidere kan man sikre sig ret til brug af et varemærke, der er forveksleligt med et andet, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-166

Print