Kræver brug i en erhvervsvirksomhed af billedmateriale fra Google tilladelse?
Brug af billedmateriale fra Google i en erhvervsvirksomhed vil normalt kræve tilladelse, da eksemplarfremstilling til privat brug ikke kan ske i erhvervsøjemed. Intern brug for relevante medarbejderes arbejde eller oplæring kan efter omstændighederne være privat. Aftalelicensen i ophavsretslovens § 14 omfatter kun brug af illustrationer i tilknytning til tekst, og ikke illustrationer alene. Sådan brug kan efter omstændighederne være omfattet af aftalelicensen i § 50, stk. 2.

Besvaret d. 06-03-2023
AC Sagsnummer: S-2023-264

Print