Hvilke rettigheder har læreren til sine egne undervisningsmaterialer?
En lærer spurgte, hvilke rettigheder hun havde til egne undervisningsmaterialer, der var udviklet som led i hendes ansættelse som underviser.

UBVA henviste til, at der på visse uddannelsesinstitutioner er indgået aftaler (lokalaftaler), som regulerer ophavsretten. I almindelighed går sådanne aftaler ud på, at skolen fortsat får mulighed for at benytte de af underviseren skabte materialer, når underviseren forlader skolen. På samme tid reguleres det ofte også, hvorvidt underviseren fortsat kan benytte sine undervisningsmaterialer på en ny institution. I øvrigt henvistes til gennemgangen på UBVA.dk af ”Hvad siger loven”.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2022-1267

Print