Må man downloade PDF-filer fra offentlige myndigheder?
En offentlig myndighed spurgte, om den uden tilladelse måtte downloade pdf-filer, som andre ministerier og offentlige myndigheder havde udarbejdet.

UBVA oplyste, at man frit kunne lave links til sådanne filer, hvis de lå frit tilgængelige på internettet. Ønskede man i stedet at fremstille egentlige kopier, oplyste UBVA, at man skulle være opmærksom på karakteren af dokumenterne. Er der tale om offentlige aktstykker, kan man uden at spørge om lov fremstille eksemplarer af disse dokumenter, jf. ophavsretslovens § 9. Er der derimod tale om mere alment oplysende pjecer, er de genstand for ophavsret, og man bør spørge om lov hos det relevante ministerium, styrelse eller lignende. I den konkrete sag var flere af de omhandlede dokumenter af en sådan officiel karakter (udstedt med hjemmel i loven), at de efter UBVA’s opfattelse måtte betegnes som offentlige aktstykker.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-026

Print