Kan juleklip af gamle aviser/tidsskrifter være en krænkelse af respektretten?
Et bibliotek ønskede op mod jul at lave et juleværksted for bibliotekets brugere, hvor brugerne kunne lave juleklip ved brug af gamle aviser og tidsskrifter. Biblioteket ønskede oplyst, om dette kunne være i strid med ophavsretten.

UBVA oplyste, at det kunne være relevant at vurdere spørgsmålet i forhold til respektretten i ophavsretslovens § 3, stk. 2. Efter denne bestemmelse må man ikke ændre eller gøre et værk tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der kan være krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der vil kunne foreligge en krænkelse. UBVA vurderede, at det kun i sjældne tilfælde ville være et problem i forhold til selve tekstdelen af aviserne og tidsskrifterne, da de hovedsageligt ville blive brugt til privat julepynt uden fokus på indholdet af teksten. Derimod kunne det potentielt udgøre et problem, hvis billeder og fotografier fra de gamle aviser og tidsskrifter fik en mere fremtrædende rolle i juleklippet kombineret med, at de fx blev benyttet kommercielt til salg, udstilling med henblik på markedsføring m.v. Der henvistes i den forbindelse til dommen i UfR 2020.1179 SH, hvor det blev anset for en krænkelse af respektretten til et kunstværk, at det var blevet skåret i mindre dele, hvorefter de enkelte dele var blevet brugt som urskiver i ure, der blev solgt. Samlet vurderede UBVA dog, at hvis juleklippet alene skete til privatpersoners egen fornøjelse, ville det næppe krænke ophavsmandens droit moral rettigheder.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2022-1239

Print