Kan man lave noder til eksisterende musikværker og bruge dem i en quiz?
En person havde udviklet en idé til et musikquiz-spil, hvor vedkommende ville frembringe spil-let noder til kendte musiknumre. Noderne ville kun være af 10-20 sekunders længde. Vedkommende ønskede oplyst, om rettighederne til dette skulle klareres med rettighedshaverne.

UBVA oplyste, at ophavsmanden til et musikværk har en eneret til at råde over værket. Dette gælder både værkets originale skikkelse og i en omarbejdet form. Udarbejdelse af noder til et musikværk er en udnyttelse, som omfattes af ophavsmandens eneret. UBVA vurderede i den forbindelse, at citatretten i ophavsretslovens § 22 ikke ville kunne bruges til opbygningen af et musikquiz-spil bestående af kortere nodesekvenser. UBVA meddelte på den baggrund, at idemanden til spillet burde indhente individuel tilladelse fra ophavsmændene til alle de musikværker, som skulle bruges i musikquizzen.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2023-161

Print