Må en underviser på et universitet fremstille en digital kopi af et bogkapitel i analog form, som er rekvireret fra et bibliotek, og dele den digitale kopi med de studerende i et LMS system?
Et universitetsbibliotek havde spurgt, om en underviser på et universitet kunne fremstille en digital kopi af et bogkapitel, som var rekvireret i analog form via fjernlån, og dele den digitale kopi med de studerende i et LMS system.

UBVA svarede, at en sådan digital kopi efter reglerne i ophavsretslovens § 12, stk. 2, nr. 5, alene måtte anvendes af underviseren til personlig brug inden for husstanden. Deling med de studerende var således ikke lovlig i henhold til ophavsretslovens almindelige regler.

UBVA redegjorde herefter for universitetets muligheder inden for rammerne af aftalen med Copydan Tekst & Node (aftalelicensen i ophavsretslovens § 13). Her blev det understreget, at universitetet skulle være særligt opmærksom på eventuelle licensbetingelser, som måtte være stillet af udgiveren af bogen. Hvis disse betingelser fx indebar, at kopien ikke måtte deles, skulle dette respekteres. Dog er det muligt inden for rammerne af Copydan-aftalen at fremstille analoge kopier (fotokopier) af bogkapitlet og uddele disse til de studerende på et hold.

Besvaret d. 14-09-2022
AC Sagsnummer: S-2022-981

Print