Kan der være ophavsret til matematiske termer og definitioner i en ordbog?
Sagen drejede sig om, hvorvidt der kan være ophavsret til matematiske termer og definitioner i en ordbog. Forespørgslen angik konkret en oversættelse af matematiske termer til grønlandsk.

UBVA udtalte, at matematiske termer, formler og lign. i sig selv Ikke nyder ophavsretlig beskyttelse efter hverken den danske eller grønlandske ophavsretslov. UBVA gjorde dog i den forbindelse opmærksom på, at en faglig beskrivelse af termer og definitioner efter omstændighederne og ud fra en konkret vurdering kan være ophavsretligt beskyttet. Det afhænger af den selvstændige indsats, der måtte være lagt i den konkrete udformning af beskrivelsen.

Besvaret d. 09-09-2022
AC Sagsnummer: S-2022-978

Print