Må en forsker som led i sin forskning tage smartphone-billeder af biblioteksmaterialer?
Udgivne værker, som indgår i bibliotekers samlinger, er normalt beskyttet af ophavsret, medmindre der er tale om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet. Ophavsretten indebærer, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at fremstille eksemplarer af værkerne helt eller delvist. Dette fremgår af ophavsretslovens § 1 og § 2.
Lovens § 12 indeholder en indskrænkning i den ophavsretlige beskyttelse, hvorefter enhver gerne må fremstille eksemplarer til sin private eller personlige brug. Når der er tale om fremstilling af digitale eksemplarer (som det vil være, når en forsker fotograferer eller scanner vha. kameraet i sin smartphone), følger det af ophavsretslovens § 12, stk. 2, nr. 5, at det alene er tilladt at fremstille sådanne digitale eksemplarer, når det sker ”til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand”. Det fremgår af lovforarbejderne til denne bestemmelse, at ”personlig brug” ikke omfatter handlinger, som man foretager sig som led i sit arbejde fx som forsker. Konklusionen er derfor, at en forsker ikke som led i sit arbejde lovligt kan tage billeder af udgivne bøger m.v. på biblioteket efter ophavsretslovens § 12.
De danske universiteter har indgået en aftale med Copydan Tekst og Node, som i et vist omfang tillader medarbejdere at foretage digital kopiering. De nærmere rammer for denne kopiering fremgår af Copydan-aftalen.

Besvaret d. 27-08-2022
AC Sagsnummer: S-2022-522

Print