Er gengivelse i en bog af fagligt indhold fra et speciale og en bog en krænkelse?
En gengivelse af fagligt indhold fra et speciale og en bog i en anden bog kan kun anses for en krænkelse af et beskyttet værk, hvis det overtager tekst, personligt præget udvalg af oplysninger eller personligt præget organisering af sådanne elementer, der ikke bærer præg af at være foretaget ud fra gængse og sædvanlige faglige kriterier. Anvendelse af uredelighedslovens bestemmelser forudsætter, at den pågældende plagiering foretages af en forsker elle anden person, som er omfattet af lovens anvendelsesområde. Brug af andres forskningsresultater i foredragsvirksomhed og lignende kan principielt falde under generalklausulen i markedsføringsloven om iagttagelse af god markedsføringsskik, men der findes vistnok ikke retsafgørelser herom. Der må formentlig blive stillet krav om bevis for en ikke ubetydelig investering i den forurettedes egen tilsvarende virksomhed.

Besvaret d. 22-09-2022
AC Sagsnummer: S-2022-928

Print