Må man i en lærebog gengive fagligt indhold fra en tidsskriftartikel, hvis der er tale om genskrivning og ikke afskrivning?
En gengivelse af fagligt indhold fra en tidsskriftartikel i en lærebog fremtrådte som en genskrivning, snarere end en afskrivning, og uanset et vist sammenfald i udvalg og organisering af det faktuelle indhold kunne det ikke anses for en krænkelse af et beskyttet værk, idet det bar præg af at være foretaget ud fra gængse og sædvanlige faglige kriterier. Der er ikke efter uredelighedslovens definition tale om plagiering af den formidlende, hvis man tilegner sig materiale fra dennes gengivelse af andres ideer, resultater m.v.

Besvaret d. 20-09-2022
AC Sagsnummer: S-2022-976

Print