Er en aftale om udgivelse af en artikel indgået via en formular på et amerikansk forlags hjemmeside bindende?
En aftale om udgivelse af artikel indgået via formular på forlagets hjemmeside vil som udgangspunkt være bindende på forlagets præmisser. Hvis forlaget ligger i USA vil den anvendelige lovgivning være USA’s og aftaleforholdet vil være reguleret af reglerne i den pågældende delstat. En eventuel dom til betaling, opnået i USA, vil kun kunne eksekveres i Danmark, hvis det bliver bestemt ved dom afsagt af en dansk eller EU domstol. Den vil dog fortsat kunne volde ubehageligheder, hvis de pågældende danske parter til aftalen opholder sig i USA.

Besvaret d. 05-09-2022
AC Sagsnummer: S-2022-816

Print