Hvor meget må man overtage fra sagprosa, før det bliver en krænkelse?
Ved sagprosa med beskedent individuelt præg vil selv en ret beskeden mængde tekst kunne være beskyttet, men genbrug i beskedent omfang vil ofte heller ikke være krænkende, idet teksten vil være båret af de faktuelle oplysninger, som ikke i sig selv vil være beskyttede, men udvalget af de bragte oplysninger kan bidrage til at teksten efter en helhedsbedømmelse anses for beskyttet. Hvor værkshøjden er beskeden, vil genbrug i redigeret form ikke nødvendigvis være krænkende. Brug af citatreglen forudsætter, at den citerendes selvstændigt frembragte tekst forholder sig til det citerede, da der eller blot er tale om afskrift. Ophavsrettens krav om navngivelse følger ikke de samme regler som de videnskabsetiske regler om kreditering af andres forskningsresultater.

Besvaret d. 30-05-2022
AC Sagsnummer: S-2022-462

Print