Hvordan skal en uklar forlagsaftale fortolkes?
En uklar forlagsaftale skal fortolkes til ugunst for den part, som har formuleret aftalen. Ved forfatterens egenbetaling af tilskud til udgivelsen kan der kræves forholdsmæssigt afslag, hvis ikke alle de krævede udnyttelsesformer tages i brug, og der kan tillige kræves erstatning for dokumenterede tab.

Besvaret d. 31-05-2022
AC Sagsnummer: S-2022-669

Print