Må man fotografere enten 1) bybilleder, hvori graffiti indgår, 2) gammel og delvist afskallet graffiti eller 3) gadebilleder, hvor der i den forbindelse kommer butiksnavne, skilte og reklamer med på fotografiet, og herefter benytte fotografierne kommercielt bagefter?
UBVA blev spurgt, om man må fotografere enten 1) bybilleder, hvori graffiti indgår, 2) gammel og delvist afskallet graffiti eller 3) gadebilleder, hvor der i den forbindelse kommer butiksnavne, skilte og reklamer med på fotografiet, og herefter benytte fotografierne kommercielt bagefter. UBVA oplyste, at graffiti godt kan være ophavsretligt beskyttet, og det samme gælder kunstnerisk udformede skilte, butiksfacader o.l. Hvis graffitien og skiltene ikke er hovedmotivet på billederne, kan gengivelsen af dem være lovlig efter det ophavsretlige princip "de minimis non curat lex", som betyder, at retten ikke interesserer sig for bagateller. Hvis graffitien/de kunstneriske skilte etc. derimod er hovedmotivet på billederne, dvs. spiller en væsentlig rolle på dem, skal man i princippet have tilladelse for at være på den rigtige side af ophavsretsloven. UBVA havde i praksis ikke hørt om fotografer, der fik tilladelser af den art. Det kunne jo således ikke vides, hvem der står bag graffitien, hvilket gør det svært at få tilladelse.

Besvaret d. 28-06-2022
AC Sagsnummer: S-2022-328

Print