Må man bruge fiktive eller kendte personers navne mv. i tekster, fx i fiktive tekster såsom fanfiction?
Fiktive personer kan være ophavsretsbeskyttede værker, hvis de fx har faste karaktertræk og forudsigelig adfærd mv. Afgørelsen må bero på en konkret vurdering. Den personlighedsretlige retspraksis har generelt været tilbageholdende med at beskytte virkelige personer mod at blive brugt i sammenhænge, som for betragteren fremstår som fiktive. Hvis dette ikke er tilfældet, afhænger det af omstændighederne, herunder om værkerne tager del i samfundsdebatter eller mere er motiveret af profit, oplysningernes karakter, herunder hvor private og følsomme de er, samt hvor belastende de mennesker, som oplysningerne angår, vil opleve offentliggørelsen. Også om de pågældende mennesker stadig lever, eller hvor længe det er siden de døde samt om der er tale om postulerede fakta eller udtryk for personlige vurderinger af folks karakter og handlinger. Ved åbne eller gedulgte beskyldninger for kritisable eller ulovlige forhold må det som udgangspunkt kræves, at de kan dokumenteres.

Besvaret d. 14-01-2022
AC Sagsnummer: S-2021-1510

Print