Må man til en akademisk artikel, som skal udgives i USA, bruge et fotografi udgivet ifm. en artikel i en dansk avis i 1942?
Et pressefotografi fra 1941 kan fortsat være beskyttet i Danmark, hvis det er et fotografisk værk, men ikke hvis det ikke opfylder kravet om værkshøjde. Brug som illustration til en videnskabelig artikel kan være tilladt efter reglen om billedcitat i OL § 23, stk. 1. Hvis artiklen udgives i USA skal beskyttelsen og brugen afgøres efter USA’s ret. USA har kun regler om sammenligning af beskyttelsestider i forbindelse med genbeskyttelse af værker, som har mistet beskyttelsen pga manglende iagttagelse af formaliteterne efter USA’s ret (”restored works”). Et dansk fotografi, som ikke blev beskyttet i Danmark pga manglende iagttagelse af de dagældende danske formalitetskrav kan derfor formentlig godt blive beskyttet i USA som følge af bestemmelserne om genopretning. Brugen af et beskyttet værk som illustration til en videnskabelig artikel kan dog muligvis falde under undtagelsen for fair use.

Besvaret d. 10-02-2022
AC Sagsnummer: S-2022-157

Print