Må man benytte pjecer fra frihedsrådet, ministerier mv. eller udtalelser fra politikere osv. fra 2. verdenskrigstiden uden tilladelse?
Den manglende beskyttelse af offentlige aktstykker omfatter kun sådanne dokumenter, som har en vis normativ karakter, og som hidrører fra offentlige myndigheder. Frihedsrådet var næppe en sådan myndighed. Derimod kan det næppe udelukkes, at de tyske myndigheder efter den 29. august 1944 havde denne karakter. Pjecer og vejledninger vil normalt ikke have den krævede normative karakter. En pjece hidrørende fra Frihedsrådet eller et ministerium kan godt være et anonymt værk, hvis det skabende ophav ikke er angivet på værket eller oplyst i forbindelse med dets offentliggørelse, og i så fald beregnes de 70 års beskyttelsestid fra offentliggørelsesåret. Muligheden for at benytte taler ved offentlige møder hvor almene spørgsmål drøftes dækker formentlig ikke visse partikongresser m.v., som kun er åbne for et indbudt publikum.

Besvaret d. 19-05-2022
AC Sagsnummer: S-2022-446

Print