Hvad bør man være opmærksom på ved citering fra Twitter?
Citatreglen forudsætter, at det citerende værk på den ene eller den anden måde forholder sig til indholdet af citatet. I kravet om god skik ligger, at der skal udvises loyalitet over for ophavspersonens økonomiske såvel som kunstneriske interesser. Kildeangivelse skal ske i overensstemmelse med god skik, og heri ligger ikke kun en angivelse af den citerede ophavsperson, men også det citerede værk. Ved citater fra Twitter bør man formentlig også angive det pågældende Twitter-handle.

Besvaret d. 31-03-2022
AC Sagsnummer: S-2022-420

Print