Er videnskabelige opdagelser omfattet af værks- eller opfindelsesbegrebet?
Videnskabelige opdagelser er ikke omfattet af hverken værks- eller opfindelsesbegrebet. Plagiering heraf hører under reglerne om videnskabelig uredelighed.

Besvaret d. 31-03-2022
AC Sagsnummer: S-2022-421

Print