Må man bruge enkeltbilleder fra film eller computerspil som illustrationer på en hjemmeside eller blog, som omhandler film og computerspil?
En hjemmeside eller blog, som omhandler film og computerspil skal som udgangspunkt have tilladelse til at bruge enkeltbilleder fra film eller spil som illustrationer. Det er tvivlsomt, hvorvidt den almindelige citatregel finder anvendelse i de situationer, hvor enkeltbilledet bruges til illustration af fx en selvstændigt skabt kommentar. Her vil billedcitat efter § 23, stk. 1, formentlig kunne komme på tale, også hvis hjemmesiden er reklamefinansieret, blot indtægterne ikke overstiger udgifterne. Derimod vil reglen i stk. 2 om omtale af dagsbegivenheder i aviser og tidsskrifter næppe finde anvendelse på hjemmesider. Det er også tvivlsomt fsva reglen i stk. 3 om gengivelser af underordnet betydning, men reglen har kun et snævert anvendelsesområde. Hvis stock fotos er til rådighed på nettet må man følge de angivne klausuler efter ordlyden, fx at fotografierne ikke må benyttes på reklamefinansierede hjemmesider. Praksis med hensyn til håndhævelse af rettighederne svinger, men man kan ikke på forhånd regne med, at man bare kan slippe med at tage fotografierne ned.

Besvaret d. 11-03-2022
AC Sagsnummer: S-2022-322

Print