Hvilke regler gælder for offentlig og samtidig visning af Dronningens nytårstale på storskærm?
Offentlig og samtidig visning af Dronningens nytårstale på storskærm er omfattet af den ophavsretlige beskyttelse. Talen kan ikke anses som et offentligt aktstykke undtaget fra beskyttelse efter OHL § 9, og talen er ikke udgivet forinden, så visningen kan ikke anses for omfattet af § 21, nr. 1). I kraft af aftalelicensen efter OHL § 35, stk. 4, kan Copydan Verdens TV repræsentere rettighedshaverne uanset om de er medlemmer af organisationen eller dens underorganisationer, og de opkræver i praksis også for de rettigheder, som indehaves af radio- og fjernsynsforetagender. Det at Danmarks Radio ophæver geoblokeringen af deres signal under nytårstalen kan ikke anses for et afkald på rettigheder i andre relationer.

Besvaret d. 10-03-2022
AC Sagsnummer: S-2022-195

Print