Må man eftergøre et fotografi ved maleri?
Et maleri efter et fotografi kan være en eksemplarfremstilling i ændret form, men det kan også være en fri bearbejdelse. Grænsen kan være svær at trække. I et konkret tilfælde måtte malemåden næsten nødvendigvis indebære en kunstnerisk fortolkning af billedindholdet, og det var derfor meget muligt, at en retsafgørelse ville statuere fri benyttelse. De afbildede bærere ved en begravelse, som påkaldte sig stor offentlig interesse, kunne næppe modsætte sig afbildning på pressefotos. Om det også gjaldt i forhold til en kunstnerisk gengivelse af et sådant foto kan ikke siges med sikkerhed, men det er formentlig tilfældet, også med henblik på den konkrete genkendelighed og den kunstneriske ytringsfrihed.

Besvaret d. 17-08-2021
AC Sagsnummer: S-2021-912

Print