Må man bruge billeder fra Google's billedsøgningsfunktion til deep learning?
En person ønskede at bruge fotografier fra Google’s billedsøgningsfunktion til deep learning for noget software.

UBVA oplyste, at fotografier kan være beskyttede som egentlige fotografiske værker efter ophavsretslovens § 1 og/eller som såkaldte fotografiske billeder efter ophavsretslovens § 70. Alle fotografier vil normalt i hvert fald nyde beskyttelse efter § 70. Beskyttelsen indebærer, at man ikke må fremstille eksemplarer af eller tilgængeliggøre fotografierne for almenheden uden rettighedshaverens tilladelse, medmindre der er en ophavsretlig undtagelse, der tillader den specifikke brug. Det, personen beskrev, ville indebære eksemplarfremstilling af de omhandlede fotografier, idet download fra internettet til computeren, så deep-learning softwaren kunne benytte/”lære fra” fotografierne, indebærer eksemplarfremstilling.

Udfordringen ift. at kunne bruge en af de almindelige ophavsretlige undtagelser, var, at man ifølge ophavsretslovens § 11, stk. 3, ikke, når man benytter disse undtagelser, må foretage eksemplarfremstilling (kopiering) på grundlag af en gengivelse af fotografiet i strid med ophavsretslovens § 2 eller på grundlag af en omgåelse af en teknisk foranstaltning (kopispærring). Reglen indebærer, at det ikke er tilladt med hjemmel i en af undtagelsesreglerne at fremstille kopier af f.eks. billeder på internettet, som er lagt ud på internettet uden rettighedshaverens samtykke (eller uden hjemmel i en ophavsretlig undtagelse). Hvis en tredjemand eksempelvis havde kopieret et fotografi, der lå på en internetside (internetside A), over på en anden internetside (internetside B) uden tilladelse fra rettighedshaveren, og uden at en ophavsretlig undtagelse tillod det, ville det ikke være tilladt at downloade fotografiet fra internetside B for at bruge det til deep-learning-projektet, selv hvis der faktisk måtte være en ophavsretlig undtagelse, der i øvrigt måtte tillade sådan brug. (Det kunne ikke på forhånd udelukkes, at ophavsretslovens § 11 a ville kunne være relevant som ophavsretlig undtagelse i den sammenhæng, men det afhang af en nærmere vurdering). Det kan være vanskeligt at vide, om de fotografier, man finder på internettet ved en google-søgning, er lagt ud på den pågældende internetside af rettighedshaveren selv, med dennes samtykke eller med hjemmel i en ophavsretlig undtagelse, eller om fotografiet er lagt ulovligt ud på den pågældende internetside. Man risikerer derfor, at den kopi, man laver på computeren, sker på grundlag af en ulovlig gengivelse af det pågældende fotografi. Og i så fald vil kopieringen være en ophavsretskrænkelse, hvilket potentielt kan føre til både krav om erstatning og vederlag, ligesom det efter omstændighederne kan medføre straf (bøde eller fængsel) mv.

Medmindre personen var sikker på, at de fotografier, vedkommende havde tænkt sig at bruge, var lagt lovligt ud på internettet (dvs. af rettighedshaveren eller med dennes samtykke eller med hjemmel i en ophavsretlig undtagelse), var det derfor næppe nogen god idé at foretage kopieringen på baggrund af en af ophavsretslovens almindelige undtagelsesregler (hvis en af disse faktisk måtte finde anvendelse).

§ 11, stk. 3, gælder imidlertid ifølge bestemmelsens forarbejder ikke for ophavsretslovens såkaldte aftalelicensregler. UBVA foreslog derfor personen, at vedkommende kunne forsøge at høre VISDA (www.visda.dk), om de ville kunne hjælpe med en tilladelse til den påtænkte brug.

Besvaret d. 29-07-2021
AC Sagsnummer: S-2021-879

Print