Må man udlevere et kompendie med tekster til deltagerne på et kursus?
En person skulle undervise i et kursus, hvor vedkommende gerne ville udlevere kompendier med nogle tekster til deltagerne, og vedkommende spurgte derfor UBVA, om vedkommende måtte det.

UBVA oplyste, at tekster ofte vil være beskyttet af ophavsretsloven som litterære værker, jf. ophavsretslovens § 1. Udlevering af et kompendie med tekster til deltagerne på et kursus kan efter omstændighederne være spredning til almenheden, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 3, nr. 1. Sådan udlevering vil derfor kunne kræve tilladelse fra rettighedshaveren/-ne, eller at en ophavsretlig undtagelse eller aftalelicensregel er anvendelig. UBVA foreslog spørgeren af kontakte Copydan Tekst og Node (https://tekstognode.dk/) for at høre, om de kunne hjælpe med den fornødne tilladelse. Hvis det måtte vise sig, at Copydan Tekst og Node ikke kunne hjælpe, oplyste UBVA, at spørgeren var velkommen til at vende tilbage.

Besvaret d. 26-07-2021
AC Sagsnummer: S-2021-878

Print