Hvordan skal man forholde sig ift. fortrolighedsklausuler med hensyn til forlagets forhold i forlagsaftaler?
Fortrolighedsklausuler med hensyn til forlagets forhold er ikke normalt forekommende i forlagsaftaler. Hvis det sker, bør det påses at definitionen af forretningshemmeligheder og omfanget af tavshedspligten ikke uden gode grunde går videre end hvad der følger af Lov om forretningshemmeligheder. Ved undervisningsmaterialer til grunduddannelse, fx i gymnasier, bør det ligeledes sikres, at forbud mod konkurrerende benyttelse fra forfatterens side ikke udstrækker sig til anvendelse i videnskabeligt øjemed, fx ved publicering i videnskabelige tidsskrifter.

Besvaret d. 03-06-2021
AC Sagsnummer: S-2021-770

Print