Hvordan bør man forholde sig, hvis en forlagsaftale også indeholder bestemmelser om forlagets formidling af rettigheder til tredjemand, såsom oversættelses- eller filmatiseringsrettigheder?
Hvis en forlagsaftale også indeholder bestemmelser om forlagets formidling af rettigheder til tredjemand, såsom oversættelses- eller filmatiseringsaftaler, bør også formidlingsdelen knyttes op med forpligtelser for forlaget til at arbejde for disse rettigheder i overensstemmelse med god brancheskik. Desuden bør det påses, at ved evt. tilbagefald af rettighederne, fx når værket er udsolgt eller rettighederne af andre grunde går tilbage til forfatteren, går også formidlingsretten tilbage.

Besvaret d. 30-04-2021
AC Sagsnummer: S-2021-617

Print