Må man gengive bygninger og kunstværker, der er offentligt tilgængelige, på kunstneriske plakater?
En person havde lavet nogle kunstneriske plakater, som afbildede (ved tegninger af) nogle bygninger og kunstværker i Danmark. På enkelte af plakaterne var der også gengivet nogle varemærker. Personen ønskede oplyst, om vedkommende krænkede nogen rettigheder ved at gengive bygningerne/kunstværkerne og varemærkerne på plakaterne.

UBVA vurdere at de fleste af de motiver, plakaterne gengav, var ophavsretligt beskyttet, men at et enkelt motiv ikke var det. Herefter vurderede UBVA, om de motiver, der var beskyttet, blev krænket af gengivelsen på de respektive plakater. To af motiverne var forsimplet så meget, at kun den abstrakte idé var overtaget, og de originale elementer kunne vanskeligt genfindes. De var derfor næppe krænket, idet gengivelsen derimod måtte være fri benyttelse, jf. OPHL § 4, stk. 2. To andre motiver (af bygninger) var gengivet meget naturtro og overtog derfor originale elementer. En forudsætning for brugen heraf var derfor, at en ophavsretlig undtagelse tillod brugen. OPHL § 24, stk. 3, indeholder en undtagelse, hvorefter bygninger frit må afbildes. Omfattet af undtagelsen er også det at tegne bygninger. Undtagelsen gør ikke indskrænkning i ophavsmandens rettigheder efter § 3, jf. § 11, stk. 1, og efter § 3, stk. 1, har ophavsmanden krav på at blive navngivet i overensstemmelse med hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden. Personen burde derfor sørge for, at bygningernes arkitekter blev navngivet på de respektive plakater, idet dette ikke var gjort på de oprindelige plakater.

UBVA kunne konstatere, at flere af de navne/mærker, der var gengivet på plakaterne, var registrerede varemærker. UBVA vejledte om, hvorvidt varemærkerne kunne gengives på den pågældende måde. En enkelt plakat indeholdt også navnet på et kunstværk, som måtte forventes at være titelbeskyttet efter ophavsretslovens § 73. Det var dog ikke usandsynligt, at titlen brugt på plakaten ville blive opfattet som en henvisning til det værk, der blev gengivet på plakaten (dvs. som var tegnet), og ikke som plakatens titel, og det var derfor ikke usandsynligt, at der ikke ville være forvekslingsrisiko.

Besvaret d. 11-05-2021
AC Sagsnummer: S-2021-618

Print