Er det tilladt at fremføre ny-optrykte og lettere omskrevne H.C. Andersen-eventyr på internettet?
En person ønskede oplyst, om det var tilladt at fremføre ny-optrykte og lettere omskrevne H.C. Andersen-eventyr på internettet. UBVA oplyste, at ny-optrykte eventyr, hvor eventyret er lettere omskrevet, efter omstændighederne er beskyttet som en bearbejdelse af værket, jf. ophavsretslovens § 4, stk. 1. Det er tilfældet, hvis den person, der har omskrevet eventyret, selv har bidraget med noget kreativt, dvs. taget selvstændige kreative og frie valg. Det kan f.eks. være handlingsplottet, der er ændret på, eller det kan være fordi sætningerne er omformuleret. Det er en konkret vurdering, om en sådan omskrivning er selvstændigt ophavsretligt beskyttet. I den udstrækning det ny-optrykte og omskrevne eventyr var beskyttet, måtte man således ikke bruge det uden tilladelse, selvom beskyttelsestiden for H.C. Andersens oprindelig eventyr var udløbet, medmindre der var en ophavsretlig undtagelse, der tillader brugen, hvilket der ikke forekom at være.

Besvaret d. 05-05-2021
AC Sagsnummer: S-2021-667

Print