Hvordan bør en institution, som vil lave et undervisningsmateriale med bidrag fra eksterne personer, forholde sig ift. aftale med disse personer om rettigheder?
En institution var i gang med at udvikle et kompendie til undervisningsbrug, som bl.a. eksterne personer skulle bidrage til. Institutionen ville gerne vide, hvordan den skulle indgå aftale med de eksterne bidragsydere om ophavsrettighederne til materialet. UBVA bemærkede indledningsvist, at det også ville være en god idé at indgå aftaler med de interne artikelskribenter og henviste til materiale herom, herunder om ophavsrettigheder i ansættelsesforhold. For så vidt angår de ophavsretlige aftaler med de eksterne fagforfattere var hverken UBVA’s modelaftaler vedr. undervisningsmateriale eller UBVA’s Forlagsaftale om videnskabelige og populærvidenskabelige værker umiddelbart direkte anvendelige på institutionens specifikke situation. UBVA oplyste, at en aftale i den givne situation i hvert fald burde indeholde bestemmelser/afsnit om, hvem aftalens parter er, om hvilke rettigheder, der er overdraget, om institutionens mulighed for at ændre artiklen (da det var relevant), om navngivning af den specifikke forfatter, om eventuelt billedmateriale, der måtte indgå i artiklerne, samt underskrifter og dato. UBVA gav et eksempel på, hvordan sådanne bestemmelser/afsnit kunne se ud. Hvis de eksterne fagforfattere fik honorar/betaling for at bidrage med artiklen, hvilket der ikke var oplyst om, burde det også reguleres i kontrakten.

Besvaret d. 19-04-2021
AC Sagsnummer: S-2021-622

Print