Må man lave et undervisningsmateriale, som er baseret på figurerne mv. fra et populærkulturelt univers?
En person ønskede oplyst, om vedkommende måtte fremstille et undervisningsmateriale, der var baseret på et populærkulturelt univers og figurerne derfra, og som forventedes markedsført kommercielt. UBVA oplyste, at bøgerne, filmene, fotografier, tegninger, plakater og lignende fra det populærkulturelle univers måtte formodes at være ophavsretligt (og naboretligt) beskyttet. Hvis personen gerne vil bruge teksten, mere konkretiserede handlingsplots fra universet el.lign., skulle vedkommende som udgangspunkt derfor have tilladelse fra rettighedshaverne. UBVA oplyste, at både eksemplarfremstilling, overføring til almenheden mv. måtte forventes at ville kræve tilladelse fra rettighedshaverne, hvis mere omfattende dele blev brugt, da der ikke umiddelbart var relevante undtagelser, der kunne omfatte det. For så vidt angår aftalelicensreglen i § 13 blev personen henvist til Copydan for at høre om eventuelle muligheder efter denne bestemmelse. For så vidt angår citater fra teksten i bøgerne anførte UBVA, at citatreglen i ophavsretslovens § 22 som udgangspunkt ikke er udelukket af den grund, at citatet bruges i materiale, der skal kommercialiseres, hvis betingelserne for lovligt citat i øvrigt overholdes. Navnet på det populærkulturelle univers var registreret som varemærke, og det kunne derfor ikke udelukkes, at salg af et undervisningsmateriale, hvor dette navn indgik i markedsføringen, f.eks. på forsiden af materialet og i andre sammenhænge, kunne være en krænkelse af disse varemærkerettigheder efter varemærkeloven. Desuden henledtes opmærksomheden på titelbeskyttelsen efter ophavsretslovens § 73, stk. 1, og at det eventuelt også kunne være problematisk ift. markedsføringsloven at markedsføre et sådant undervisningsmateriale uden tilladelse fra rettighedshaverne. UBVA bemærkede endelig, at personens ønske om at få en grafiker til at tegne figurerne fra det populærkulturelle univers nok også kunne være problematisk, fordi det ville indebære genbrug af så mange kreative og frie valg fra forfatterens (m.fl.) side, at der ville være tale om overtagelse af ophavsretligt beskyttet materiale, hvilket ville kræve rettighedshavernes tilladelse, uanset at grafikerens specifikke udtryk (hans konkrete måde at forme figurerne på mv.) ville være et andet end udtrykket i diverse kommercielle udgivelser fra det populærkulturelle univers.

Besvaret d. 09-04-2021
AC Sagsnummer: S-2021-565

Print