Hvilke overvejelser bør man gøre sig ift. royaltysats og konkurrencebegrænsningsklausuler i forlagsaftaler?
I en forlagsaftale med et forlag fra USA er en royaltysats stigende fra 0% op til 250 eksemplarer og derefter 5% og stigende til 8% ikke usædvanlig for faglitteratur. Den kan naturligvis forhandles, og forfatteren kan også eller i stedet forsøge at få flere frieksemplarer eller en højere rabat på køb af andre af forlagets udgivelser, alt efter lyst og behov. Klausuler om, at forfatteren ikke, mens værket er i tryk, må udgive konkurrerende udgivelser er også sædvanlige, men de bør affattes så snævert, at ikke mindst akademiske forfattere med en høj grad af specialisering afskæres fra at fortsætte deres publikationsvirksomhed, også på andre forlag. Begrænsningen bør kun angå egentligt konkurrerende udgivelser (samme eller substituerbar vare til samme kundekreds) eller udgivelser, som væsentligt påvirker markedet for den udgivelse, aftalen vedrører.

Besvaret d. 06-04-2021
AC Sagsnummer: S-2021-546

Print