Må man lægge andres nyhedsbreve, pressemeddelelser mv. over på sin egen hjemmeside?
En virksomhed ønskede at samle information om et emne på deres hjemmeside. Virksomheden påtænkte at tage materialet fra nyhedsbreve, pressemeddelelser mv. UBVA oplyste, at pressemeddelelser og nyhedsartikler typisk vil være beskyttet af ophavsretsloven som et litterært værk, jf. ophavsretslovens § 1, da de normalt vil opfylde det ophavsretlige originalitetskrav. Normalt er det kun, hvis de er ganske korte (få ord), at det er sandsynligt, at de ikke opfylder originalitetskravet. Men det er en konkret vurdering. Hvis der også er fotografier i pressemeddelelserne mv., kunne disse både være beskyttet som ophavsretlige værker efter ophavsretslovens § 1 og som fotografiske billeder efter lovens § 70. Det betød, at man som udgangspunkt enten skulle have en aftale om brugen, eller at sådan brug skulle kunne finde grundlag i en undtagelse, men at man dog gerne frit må bruge officielle juridiske dokumenter såsom love, domme, bekendtgørelser mv., jf. ophavsretslovens § 9. UBVA oplyste, at der gælder en særlig regel om tilgængeliggørelse af presse-/nyhedsmeddelelser, som det danske nyhedsmedie, der har udsendt nyhedsmeddelelsen, har modtaget efter aftale fra et udenlandsk nyhedsbureau eller en korrespondent i udlandet, jf. ophavsretslovens § 72. Virksomheden havde spurgt til, om de måtte 1) copy/paste materialet, 2) nøjes med uddrag eller 3) evt. blot citere. UBVA oplyste, at det vil indebære eksemplarfremstilling og overføring til almenheden at copy/paste materialet over på virksomhedens hjemmeside. Da der ikke umiddelbart er en undtagelse, som tillader det, vil det derfor kræve tilladelse fra alle relevante rettighedshavere. Det gælder også uddrag, i den udstrækning uddraget i sig selv opfylder det ophavsretlige originalitetskrav. UBVA oplyste, at det er tilladt at citere i overensstemmelse med den ophavsretlige citatregel, som følger af ophavsretslovens § 22. Endelig bemærkede UBVA om linking på internettet, at det som udgangspunkt er tilladt at linke til materiale på internettet – også ved brug af såkaldt ”embedded” linking, som gør, at det, der linkes til, ser ud som om, at det er ’indlejret’/ligger på den side, der linker. Man må dog ikke linke til materiale, som er lagt ulovligt på nettet uden tilladelse fra rettighedshaveren, eller omgå kopispærreordninger og lignende.

Besvaret d. 15-03-2021
AC Sagsnummer: S-2021-458

Print