Hvordan bør en rettighedsoverdragelsesaftale se ud for en musiker, der er bestilt til at fremstille musik til et produkt?
En musiker var blevet hyret af en virksomhed til at frembringe musik til et produkt. Musikeren ønskede UBVA’s rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten med virksomheden. Musikeren ønskede bl.a. at kunne bruge musikken også selv (f.eks. i koncerter). UBVA oplyste, at virksomheden havde lagt op til, at virksomheden skulle have hele ophavsretten til musikken, og at dette vilkår i aftalen med fordel derfor kunne afgrænses, så virksomheden kun fik de dele af ophavsretten, som var nødvendige for udvikling, produktion, brug og markedsføring af produktet og andre produkter med samme formål og funktionalitet. UBVA vejledte også musikeren om en række andre rettighedsspørgsmål, såsom om virksomheden, hvis relevant, skulle have lov til at ændre musikken, da den i mangel af aftale som udgangspunkt ikke måtte det. Derudover, om der i kontrakten skulle tages højde for, hvordan musikeren ville blive krediteret i forbindelse med musikken i produktet. Videre, at der kunne opstå rettighedsproblemer, hvis musikeren, som vedkommende havde lagt op til, inddrog andre musikere som led i produktionen, da sådanne musikere får rettigheder efter ophavsretslovens § 65 som såkaldt ’udøvende kunstnere’ og også kan få ophavsrettigheder, hvis de er med til at komponere musikken o.l. UBVA vejledte desuden om nogle vilkår i kontraktudkastet vedr. betaling for musikken/musikerens arbejde.

Besvaret d. 12-03-2021
AC Sagsnummer: S-2021-457

Print